Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

Ανάδοχος I ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ/ΤΕΡΝΑ – Χρόνος αποπεράτωσης 12 μήνες

Σχετικές Εργασίες