Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο

Ανάδοχος ΓΕΚ Α.Ε. – Χρόνος αποπεράτωσης 15 μήνες

Σχετικές Εργασίες