Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Ανάδοχος ΓΕΚ Α.Ε. – Χρόνος αποπεράτωσης 12 μήνες

Σχετικές Εργασίες